New York Nonprofit Resumes

163 Resumes
Name Current Location Desired Location Auth? Updated
Ellery Groth Brooklyn, NY Brooklyn, NY; New York City, NY Yes 9/25/2023
Sam New York City, NY Minneapolis, MN; New York City, NY Yes 9/11/2023
Kelly New York City, NY New York City, NY Yes 9/8/2023
Juan Jamaica, NY Jamaica, NY; New York City, NY Yes 8/31/2023
Amanda Brooklyn, NY New York City, NY Yes 8/24/2023
Jack New York City, NY Portland, ME; New York City, NY Yes 8/11/2023
El New York City, NY New York City, NY; Queens, NY Yes 7/31/2023
D.K's Resume Boston, MA New York City, NY Yes 7/26/2023
ROSE New York City, NY Brooklyn, NY; New York City, NY Yes 7/19/2023
McAlister Washington, DC Brooklyn, NY; New York City, NY Yes 7/18/2023
Maggie New York City, NY New York City, NY Yes 6/27/2023
DeeWoody New York City, NY Washington, DC; New York City, NY Yes 6/2/2023
Gracie Allentown, PA Hoboken, NJ; Jersey City, NJ; Newark, NJ; New York City, NY Yes 4/20/2023
Princess C. Moss Point, MS Anywhere in the U.S. Yes 4/19/2023
Chris Brooklyn, NY New York City, NY Yes 4/7/2023
Jerika New York City, NY New York City, NY Yes 3/28/2023
Tyler San Diego, CA New York City, NY Yes 3/27/2023
Andrew Alameda, CA New York City, NY Yes 2/27/2023
Wes New York City, NY New York City, NY Yes 2/6/2023
Ochi (ah-chee) New York City, NY New York City, NY Yes 1/16/2023
VictorBlaiseS Laguna Niguel, CA Manhattan, NY Yes 1/8/2023
Sam Chapel Hill, NC New York City, NY Yes 1/8/2023
Duncan New York City, NY New York City, NY Yes 1/5/2023
Shane New York City, NY New York City, NY Yes 1/4/2023
Andy Yonkers, NY Anywhere in the U.S. Yes 12/28/2022