New York Nonprofit Resumes

104 Resumes
Name Current Location Desired Location Auth? Updated
Sue Queens, NY Forest Hills, NY Yes 11/30/2020
Karina New York City, NY Jersey City, NJ; Brooklyn, NY Yes 11/25/2020
Nick Albany, NY Albany, NY Yes 11/16/2020
Grayson Las Vegas, NV Los Angeles, CA; New York City, NY Yes 10/31/2020
Sir New York City, NY Manhattan, NY Yes 10/31/2020
David New York City, NY New York City, NY Yes 10/20/2020
Shana New York City, NY Anywhere in the U.S. Yes 10/19/2020
Mala Queens, NY Anywhere in the U.S. Yes 10/15/2020
Ready For Career Monterey, CA Anywhere in New York, Texas Yes 9/24/2020
TakeAPeekIn Indianapolis, IN New York City, NY Yes 9/23/2020
Sean Queens, NY Anywhere in New York Yes 9/21/2020
Lucky Brooklyn, NY Anywhere in the U.S. Yes 9/20/2020
Cam Mount Vernon, NY Anywhere in New York Yes 9/19/2020
New Career Bronx, NY Anywhere in New York Yes 9/18/2020
Tessa Brooklyn, NY Anywhere in New York Yes 9/17/2020
Charm Astoria, NY New York City, NY Yes 9/12/2020
Mike New York City, NY New York City, NY Yes 9/8/2020
Giulia New York City, NY New York City, NY Yes 9/8/2020
nikki Brooklyn, NY Anywhere in the U.S. Yes 8/27/2020
Joshua Armonk, NY Anywhere in New York Yes 8/24/2020
KTORG New York City, NY Hoboken, NJ; Brooklyn, NY; New York City, NY; Queens, NY Yes 8/21/2020
Wesley Brooklyn, NY Brooklyn, NY; New York City, NY Yes 8/18/2020
Sophia Brooklyn, NY Brooklyn, NY; New York City, NY Yes 8/13/2020
LFarr New York City, NY Jersey City, NJ; New York City, NY Yes 7/28/2020
Netta Brooklyn, NY Brooklyn, NY; New York City, NY Yes 7/2/2020